logo

News

10-jarige aansprakelijkheid in de bouw

U heeft het allicht ook al vernomen: vanaf 1 juli treedt de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid (bijgenaamd “de wet Peeters”) in voege.

 

Deze verzekering is van toepassing op ruwbouwwerken, bestemd voor bewoning en vergund vanaf 1/7/2018 en waarvoor tussenkomst architect is vereist, en geldt voor iedere architect, aannemer of andere dienstverlener in de bouw.

Deze verzekering zal de schade aan de ruwbouw dekken die het gevolg is van een gebrek aan stabiliteit of soliditeit.

U zal zich op 2 manieren kunnen verzekeren:

  • U verzekert zich individueel voor één of meerdere werken
  • De werf zal in één globale polis verzekerd worden, waarin ook u als aannemer zal verzekerd zijn.

Er zijn hierbij nog heel wat vragen waarop ook wij en de verzekeraars nog niet alle antwoorden hebben. Aangezien echter de wet al in voege treedt op 1 juli raden wij u aan om u in eerste instantie al individueel te verzekeren. Dit kan op forfaitaire basis of op afrekening (op basis van de aangegeven werven).

Vraag ons dus om een offerte voor u te laten berekenen.

Dan bent u tenminste al in orde en kan u niets verweten worden. Een attest kan op vraag dan ook onmiddellijk worden afgeleverd.

We zien dan wel in de komende maanden welke richting het in de praktijk zal uitgaan en kunnen ons dan aanpassen aan de realiteit.

Twijfelt u of u met uw activiteit al of niet onder deze verplichte verzekering valt, geen nood, geef ons een seintje en we bekijken het samen met u.

Besef wel dat het toepassingsgebied redelijk ruim kan zijn. Een klein voorbeeld: een elektricien die in een dragende muur schijft om een leiding te voorzien, waardoor de stabiliteit van het gebouw niet meer verzekerd is, kan in kader van deze wetgeving aangesproken worden.