logo

News

Ik heb stormschade: wie zal dit betalen?

De storm die de afgelopen dagen over ons land raasde, heeft voor veel overlast en schade gezorgd. Naast het ongemak dat schade met zich meebrengt, kan het zijn dat u ook met bepaalde kosten blijft zitten. Indien de schade niet als ramp wordt erkend, is er immers niemand aansprakelijk te stellen voor deze schade. In dat geval kunt u terugvallen op uw verzekeringen die sinds 2006 natuurrampen erkent in de brandverzekering. Het hangt dan van uw afgesloten polissen en bijhorende voorwaarden af wat er eventueel vergoed wordt.

 

Een brandverzekering dekt stormschade aan uw huis

Hoewel dit geen verplichte verzekering is, heeft 95% van de huiseigenaars gelukkig een brandverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt ook de materiële schade die veroorzaakt wordt door het vallen van een boom op een gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door elektriciteit, rook of roet, waterschade, glasschade en gebouwschade. Dat betekent dat stormschade aan en in een huis en aan de vaste constructies zoals een tuinhuisje of schutting meestal is verzekerd.

Indien u schade heeft door derden, bijvoorbeeld door dakpannen die op uw veranda vielen, dient hun verzekering ‘aansprakelijkheid’ tussen te komen indien hen geen nalatligheid kan oplegd worden (bijvoorbeeld een dak in slechte staat).

 

Stormschade rondom uw huis

Maar hoe zit het met stormschade rondom het huis?

Bij schade aan tuinmeubelen, beplanting, vijvers, etc. kunt u niet automatisch terugvallen op uw brandverzekering. Meestal valt alles wat buitenshuis staat buiten deze verzekering, maar dit hangt af van polis tot polis. Sommige polissen verzekeren alles dat vast staat buiten zoals omheiningen, vaststaande barbeque en in sommige gevallen zelfs tuinmeubilair tot een bepaald bedrag. Voor tuinmeubilair, beplanting, zwembad,… zijn er tevens bijkomende verzekeringen mogelijk.

 

Stormschade aan uw auto

In principe dekt een omniumverzekering stormschade aan uw auto. Indien u geen omniumverzekering heeft afgesloten, kunt u alleen terugvallen op uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering (BA auto), die de schade (gedeeltelijk) dekt die door uw toedoen ontstaat bij derden.

 

Wat te doen bij stormschade?

Voor noodreparaties kunt u contact opnemen met de brandweer.  Voorwaarde is wel

dat u zoveel mogelijk geheel en detailfoto’s neemt, vóór de reparatie. Neem daarna

contact met ons op met een omschrijving en foto’s van de schade. U kunt alvast

offertes aanvragen voor reparaties en ons de facturen sturen van de noodreparaties.

Bewaar indien mogelijk de beschadigde objecten voor expertise.

 

Rampenfonds

Indien u uw schade niet kunt verhalen op een verzekering, bestaat er nog de mogelijkheid van een claim bij het Rampenfonds. Hiervoor moet de storm echter wel door de Ministerraad erkend worden als een ramp. Momenteel is er een case ingediend bij Binnenlandse Zaken maar het wordt nog wachten op hun beslissing.

 

Meer weten?

Wilt u weten of u goed verzekerd bent of wilt u aanvullende verzekeringen afsluiten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bekijken we samen wat voor u de beste oplossing is.

 

Uw makelaar, altijd tot uw dienst