logo

News

Wijziging betaling verzekeringspremies

Dit vertrouwde vervaldagbericht voor de betaling van uw verzekeringspremies zal u in de toekomst minder vaak zien.

Vanaf januari 2018 zal u de uitnodiging tot betaling rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappij ontvangen.
Dit verandert uiteraard niets aan het premiebedrag zelf of aan de inhoud van uw verzekeringspolis.

Op deze manier willen we meer tijd vrijmaken voor een persoonlijke benadering in kader van ons PlusPlan.