logo

Nuttige telefoonnummers

Ziekenwagen/brandweer 100
Europees noodnummer 112
Dringende politiehulp 101
Anti-gifcentrum 070-245245
Wachtdienst info apothekers 0900-10500
Verloren of gestolen bankkaart: Card Stop          070-344344