logo

Mijn persoonlijke ongevallen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering geldt alleen voor werknemers. Nochtans kan u als zaakvoerder ook een ongeval hebben, op het werk, met de wagen of bij het sporten …

De polis arbeidsongevallen uitbreiden tot de zaakvoerder(s) is een ideale oplossing om tegen alle ongevallen verzekerd te zijn, ook in het privé-leven.

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat het bedrijf voor de zaakvoerder(s) een aparte ongevallenpolis afsluit, met een dekking 24/24 uur, en met vast te stellen kapitaal voor medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen