logo

Beroepsaansprakelijkheid

Bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten kan een derde schade lijden omdat u of uw personeel een fout, een onoplettendheid of een nalatigheid begaan.

Deze aansprakelijkheid (extra-contractueel) die u kan lopen tijdens het uitvoeren van de werken wordt gedekt in een waarborg BA uitbating.

Zodra het werk is uitgevoerd verliest u hierop de controle maar blijft uw aansprakelijkheid doorlopen. Deze aansprakelijkheid voor schade ontstaan na de uitvoering van het werk of na de levering van de goederen wordt gedekt in de waarborg BA na levering. De BA na levering begint dus te lopen waar de BA uitbating ophoudt.

Bij het uitoefenen van uw beroep kan u ook een beroepsfout (contractueel) maken. Bv. de dokter vergist zich bij de operatie, de advocaat verliest een beroepstermijn uit het oog, …  Voor specifieke beroepen bestaat de waarborg BA beroepsaansprakelijkheid die lichamelijke, materiële en financiële schade betaalt die een klant heeft geleden ten gevolge van de vergissing of nalatigheid.

 

Vraag offerte aan