logo

Mijn beroepsaansprakelijkheid manager en ondernemer

In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen enkel contract. Het gaat hier niet om de naleving van uw contractuele verplichtingen: zodra u daden stelt, kan uw bedrijf buiten uw wil om, schade veroorzaken en moet u opdraaien voor de gevolgen.

Deze polis dekt de schade aan derden ten gevolge van een fout, een handeling of een feit in hoofde van het bedrijf of zijn personeel bij de uitbating van de bedrijvigheid.

Zodra het werk is uitgevoerd verliest u er alle controle op terwijl uw aansprakelijkheid wel blijft doorlopen. Een BA Na Levering vergoedt de schade na de uitvoering van het werk of na de levering van de goederen: de BA Na Levering begint dus waar de BA Uitbating ophoudt.

In het kader van de uitoefening van uw beroep sluit u contracten af met uw klanten en dient u die uiteindelijk ook na te leven. Maar in sommige gevallen kunt u misschien een professionele fout maken, kunt u zich vergissen bij uw advies, termijnen uit het oog verliezen… Kortom , uw klant aanzienlijke schade berokkenen. Als uw nalatigheid schade tot gevolg heeft, zal uw klant daarvoor schadevergoeding vragen en ook krijgen. Bovendien kent de huidige consument zijn rechten en zal hij veel gemakkelijker naar de rechtbank stappen om beroepsaansprakelijkheid in te roepen en te bewijzen dat niet alle middelen werden aangewend om het contract na te leven. Een  BA Beroepsaansprakelijkheid vergoedt de schade die u door een fout zou kunnen veroorzaken in het raam van een contract dat u aan uw klanten bindt.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen