logo

Ik verzeker mijn gezin

Gezinspolis (familiale verzekering)

Door fout, onoplettendheid of nalatigheid schade toebrengen aan anderen, het kan iedereen overkomen. De schade kan ook veroorzaakt worden door kinderen, huisdieren of voorwerpen (bv. de bloempot op de vensterbank). Als we aansprakelijk zijn, moeten we de schade vergoeden, hetgeen aardig kan oplopen. Gelukkig zal de gezinspolis dat in onze plaats doen, op de verplichte vrijstelling in materiële schade na. Vanzelfsprekend zal de gezinspolis een onterechte of overdreven schade-eis betwisten.

Omgekeerd, indien een gezinslid schade lijdt veroorzaakt door anderen, dan zal het luik rechtsbijstand in uw gezinspolis (of nog beter in een aparte polis) instaan voor alle kosten en expertises om vergoeding te bekomen. Doordat er altijd een tegenpartij betrokken is bij een familiaal schadegeval is een gezinspolis geen eenvoudige polis qua voorwaarden en schaderegeling. Het is dus aangewezen dat u zich laat bijstaan door een professioneel makelaar.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen