logo

Mijn wagen

De polis burgerlijke aansprakelijkheid van uw auto is verplicht, maar we bieden ook enkele zeer interessante aanvullende verzekeringen. Het gaat om verschillende extra garanties met betrekking tot het gebruik van uw voertuig.

Welke waarborgen zijn mogelijk in de autoverzekering ?

Burgerlijke aansprakelijkheid Auto (BA Auto)

Dit is de wettelijk verplichte dekking.  Deze waarborg dekt de schade aan derden veroorzaakt door het voertuig.

De rechtsbijstand

Deze dekking verdedigt uw rechten.

Als u bij een ongeval in uw recht bent, zal u willen dat de tegenpartij uw schade vergoedt. U zal moeten de fout van tegenpartij bewijzen, evenals de grootte van uw schade. Hopelijk zijn de gevolgen niet te erg maar dat weet je nooit op voorhand, dus moet je op een goede rechtsbijstand kunnen rekenen.

U kan ook een geschil hebben met een hersteller, een leverancier of een maatschappij over een herstelling, een uitgevoerd werk, een waarborgregeling, een vergoeding … Ook hier zal je willen vergoed worden. Maar … dit zijn contractuele geschillen die alleen gedekt zijn in een uitgebreide polis rechtsbijstand.

Deze dekking vergoedt u niet zelf, maar neemt alle kosten op zich om uw schade te begroten en te vorderen. Kosten van administratie, expert, doktersonderzoek, deurwaarder, advocaat, gerechtskosten …

Wij zijn voorstander van een aparte onafhankelijke polis rechtsbijstand. De basiswaarborgen kunnen – naar eigen voorkeur en noden – uitgebreid worden met bijkomende dekkingen.

Schade aan eigen voertuig (Omnium).

Deze dekking vergoedt de schade aan het eigen voertuig in  verschillende omstandigheden. Er zijn twee niveaus van bescherming van het voertuig:

  1. De kleine omnium die volgende risico’s dekt: diefstal en brand van het voertuig, glasbreuk, natuurkrachten en ongevallen met dieren. Meestal is er geen franchise van toepassing voor deze dekkingen.
  2. De volledige of grote omnium: dekt de schade aan het voertuig bij een ongeval in fout en bij vandalisme zonder gekende derden en komt natuurlijk ook tussen in dezelfde gevallen als bij de kleine omnium. Voor deze garantie voorziet de verzekeringsmaatschappij in het algemeen een franchise die varieert in functie van de wensen van de klant.

De bescherming van de bestuurder.

Het is belangrijk om te weten dat bij een ongeluk in fout, de bestuurder de enige persoon is die niet gedekt wordt door de verzekering BA Auto.  Om lichamelijke letsels van de bestuurder te verzekeren moet dus een specifieke polis afgesloten worden: de verzekering “Bescherming bestuurder”. De premie voor deze dekking varieert afhankelijk van de verzekerde.

Bijstand

De waarborg bijstand bevat twee zaken:

  1. Bijstand aan personen: het betreft hier een wereldwijde dekking voor alle mensen die onder het dak van de verzekeringnemer wonen en die tussenkomt ongeacht de gebruikte transportmiddelen (trein, tram, bus, vliegtuig en natuurlijk de auto). U kan hier rekenen op o.a. terugbetaling van gemaakte medische kosten in buitenland en repatriëring in noodgevallen.
  2. Bijstand aan voertuigen: in het geval van panne of bij een ongeval wordt bijstand verleend, zowel in België als in bijna alle landen van Europa (contacteer ons voor de volledige lijst). Vaak zijn uitbreidingen van de dekking beschikbaar voor bepaalde landen (bvb Marokko, Algerije enz.).  Naast depannage kan u ook een vervangwagen ter beschikking worden gesteld.

U kan uw bijstandsverzekering verder uitbreiden met een annulatie- en bagageverzekering.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen