logo

Brandverzekering

Uw gebouw en de inboedel beschermen lijkt essentieel voor alle eigenaren, maar het wordt ook sterk aangeraden voor alle huurders. Onder de naam van brandverzekering worden immers heel wat andere waarborgen aangeboden die uw vastgoed beschermen bij schade in andere gevallen dan brand. Denken we maar aan stormschade, hagelschade, waterschade of schade ingevolge een explosie of een natuurramp.

Het doel van deze verzekering is :

  • de verzekerde eigenaar bij een schadegeval een vergoeding uitkeren die hem toelaat zijn woning te herstellen, opnieuw op te bouwen of een andere woning aan te kopen;
  • de verzekerde huurder te vergoeden bij schade aan de huurwoning zodat hij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn eigenaar kan nakomen.
  • Aan beide een vergoeding tot herstelling of vervanging van hun inboedel toe te kennen bij schade gedekt door deze polis.

Ik ben eigenaar

Als eigenaar wil u misschien ook uw woning beschermen tijdens een verbouwing; zowel voor uzelf, uw helpers of bezoekers. Maar ook voor de tuin of het zwembad bestaan er heel interessante polissen.

Ik ben huurder

Om uw verantwoordelijkheid tegenover de eigenaar of buren te vrijwaren is een brandverzekering zeker ook aan te raden voor een huurder. Als huurder is ook een rechtsbijstand verzekering heel interessant, bijvoorbeeld in het kader van geschillen met de eigenaar. Voor iedereen voorzien we dan ook het beste advies.

Uw brandpolis dekt bij uitbreiding ook uw huurdersaansprakelijkheid voor het studentenkot.

Ik ben verhuurder

Als verhuurder ben je in zekere zin kwetsbaar want huurders hebben natuurlijk heel wat rechten. Diverse polissen spelen hier op in : Bijstand woning, verzekering voor de tuin, rechtsbijstand voor verhuurder met ondersteuning bij verhuurproblemen : huurachterstand, huurschade of huurgeschillen. Vraag vrijblijvend meer informatie.

 

Vrijblijvende offerte aanvragen