logo

Brandschade/Familiale

  Polisnummer:

  Verzekeraar:

  Wie heeft de verzekering onderschreven?

  Naam en voornaam/ Rechtspersoon: *

  Straat: *

  Nr: *

  Postcode: *

  Plaats: *

  Telefoon/GSM: *

  E-mail:

  Rekeningnummer:

  IBAN: *

  BIC:

  BTW-plichtig: *

  NeeJa

  BTW-nr:

  Is de BTW m.b.t. dit schadegeval aftrekbaar?
  JaNee
  %

  Wanneer gebeurde het schadegeval?

  Datum: * (dd/mm/jjjj)

  Uur:

  Waar gebeurde het schadeongeval? *

  Op de risicoligging, zoals vermeld in de polisOp een andere plaats

  Straat:

  Nr:

  Postcode:

  Plaats:

  Wat zijn de oorzaken en de omstandigheden van het schadeongeval? *

  BrandBliksemRook en roetOntploffing / ImplosieWaterschade, schade door stookolieStorm, hagel, sneeuw-en ijsdrukGlasbreukElektriciteitsschadeOntvriezingOnroerende beschadigingNatuurrampen, aardbeving, overstroming, grondverschuivingDiefstalBA GebouwVerhaal van derdenAndereNiet gekend

  Beschrijving:

  Welke schade? *

  GebouwInboedel / InhoudMaterieelKoopwaarDierenBedrijfsschadeAndere

  Beschrijving

  Hebt u een bestek van de schade? *

  Ja, ik stuur het bestek mee als bijlageNee, ik wacht op een bestek en zal dit opsturen

  Hebt u een digitale foto van de schade? *

  Ja, ik stuur de foto mee als bijlageNee

  Zijn er derden betrokken? *

  JaNee

  Zo ja,
  Een (aansprakelijke) derdeEen huurderDe eigenaarAndere

  Voornaam en naam:

  Straat:

  Nr:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon/GSM:

  E-mail:

  Is de brandweer tussengekomen?

  JaNee

  Werd er een proces verbaal opgemaakt?

  JaNeeNiet gekend

  Indien ja,

  Nummer pv:

  Ik stuur een kopie van het verhoorblad mee als bijlage:

  De verzekeringsnemer bevestigt dat de gegeven antwoorden volledig zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid.

  Opgemaakt te
  ,

  op (dd/mm/jjjj)

  Door (naam, voornaam, functie):

  Gelieve onderstaande velden over te nemen (spambeveiliging) *
  captcha