logo

Sparen en Beleggen via Verzekeringen

De Spaarpolis (tak21)

De spaarpolis is

 • ofwel een polis met een vaste rente, gegarandeerd voor acht jaar, verhoogd met een facultatief winstaandeel
 • ofwel een polis zonder vaste rente, met alleen een jaarlijks winstaandeel als opbrengst

De jaarlijks toegekende rente en winstaandelen zijn verworven. Uw polis daalt dus nooit. Naast de kapitaalsgarantie en eventuele rendementsgarantie is er een staatswaarborg tot 100.000 € per persoon en per maatschappij.

 

De Fondsenpolis (tak23)

U kunt opteren voor een polis met of zonder kapitaalsgarantie

 • een structuurpolis biedt naast kapitaalsbescherming een rendement afhankelijk van de beleggingsresultaten van het achterliggende structuurfonds
 • een fondsenpolis belegt de gelden in één of meerdere fondsen naar keuze van de klant, samengesteld en beheerd zoals voorgeschreven in de prospectus. De fondsenkeuze in de loop van de polis aanpassen aan de marktomstandigheden is perfect mogelijk. De klant draagt het beleggingsrisico, maar krijgt in positief geval ook de volle opbrengst.

 

De Combinatiepolis

Deze polis combineert de twee voorgaande: een vastrentend gedeelte voor de veiligheid en een fondsengedeelte voor een mogelijks hogere opbrengst. Met gratis overstapmogelijkheden tussen de fondsen onderling enerzijds en het vast en variabel gedeelte anderzijds. Soms kan u een procentuele meeglijdende drempel instellen om de winst te beschermen, of het verlies te beperken. Wij doen u graag een voorstel.

 

Extra voordelen

 • soepelheid:
  • na een aantal jaren zijn er geen uitstapkosten, en u kunt meestal bijstortingen doen
  • je kan opteren voor een vaste einddatum, of voor een doorlopend contract
  • de polis kan opgemaakt worden met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden
 • fiscaliteit:
  • bij intekening is er op nieuwe gelden een premietaks van 2% verschuldigd
  • bij de spaarpolis is er een vrijstelling van roerende voorheffing in geval van overlijden, bij polissen met 130% overlijdensdekking, en bij opvragingen na 8 jaar (na aanvangsdatum)
  • bij de fondsenpolis is uw winst vrijgesteld van roerende voorheffing
 • vermogensoverdracht:
  • deze polissen bieden tal van interessante en kostenbesparende mogelijkheden op gebied van schenkingen en successie
  • ook geschikt voor het begunstigen van niet voorbehouden erfgenamen, zoals bv. kleinkinderen
  • vraag inlichtingen