logo

Uw kind op kamp: wat met de verzekering?

In ons land zijn meer dan 350.000 kinderen aangesloten bij een jeugdbeweging, zoals de scouts, Chiro, KSA, VKSJ, … . Uiteraard doen zich tijdens de activiteiten van de jeugdbeweging al eens ongevallen voor, waarbij kinderen zich pijn doen. Welke verzekering komt dan tussen?

Gaat er in de jeugdbeweging iets mis, stel u dan eerstvolgende vraag:

Is er sprake van een ‘fout’ van iemand? En is die fout aan de oorzaak van het ongeval en de schade die eruit voortvloeit?

Ja, er is sprake van een ‘fout’

  • ​Is uw kind lid van een jeugdbeweging of animator, dan komt een goede BA-verzekering Privéleven (ook wel “familiale verzekering” genoemd) zeker van pas in situaties waarbij uw kind aansprakelijk is voor een schade aan een derde. Dit kunnen andere kinderen van de jeugdbeweging zijn of derden die uw kind ontmoet op straat bij een spel, enz.
  • Deze verzekering biedt een ruime dekking voor lichamelijke en materiële schade aan derden.
  • Hebt u geen familiale verzekering, dan kunt u terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering die elke jeugdbeweging verplicht moet onderschrijven.
  • De verzekerde bedragen liggen wel een stuk lager dan in een familiale verzekering. Wat precies gedekt is, verschilt bovendien naargelang de verzekering die de jeugdbeweging onderschreven heeft. De vraag is dan ook of de dekking volstaat bij zware ongevallen.
  • Denk ook aan de situaties waarin uw kind het slachtoffer is: uw rechtsbijstandverzekering kan u helpen om een schadevergoeding bij de aansprakelijke (of zijn verzekeraar) te verhalen.

Neen, er is geen fout begaan

​In dat geval komt er geen aansprakelijkheidsverzekering tussen. Jeugdbewegingen sluiten voor dergelijke gevallen soms een ongevallenverzekering af. We raden u aan om dit te controleren. Vraag aan de verantwoordelijken of de jeugdbeweging zo’n ongevallenverzekering onderschreven heeft en wat de waarborgen zijn.

Om zeker te zijn, bevelen we u aan om zelf een ongevallenverzekering te nemen. Zo kunt u uw kind(eren) zorgeloos naar de jeugdbeweging sturen. Contacteer ons voor meer info.

 

Bron: AG Insurance