logo

Welke verzekeringen zijn verplicht in België?

Is een familiale verzekering verplicht als u kinderen hebt? Moet u uw motor verzekeren zelfs als die meestal in de garage staat? Is een sportverzekering echt nodig voor uw wekelijkse partijtje tennis? Laten we eens bekijken welke verzekeringen verplicht zijn in België.

In ons land zijn bepaalde verzekeringen wettelijk verplicht. Met andere woorden: de wetgever legt ze op en we moeten ons er allemaal aan houden. Andere verzekeringen zijn dan weer facultatief: u bepaalt zelf of u ze neemt. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bijvoorbeeld is verplicht voor elk motorvoertuig waarmee u op de openbare weg komt: auto, motor, speed pedelec, scooter, kampeerauto, … Een bestuurdersverzekering is daarentegen niet verplicht.

Er zijn overigens verzekeringen die wél verplicht zijn maar niet wettelijk verplicht. We noemen dit  contractueel verplichte verzekeringen. De verplichting staat namelijk in het contract. De brandverzekering is een goed voorbeeld. De verhuurder mag ze dus in zijn huurcontract opnemen.

De wettelijk verplichte verzekeringen

In België kunt u deze op de vingers van één hand tellen:

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto/Motor.

Ze vergoedt de materiële en lichamelijke schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan anderen, of aan uw inzittenden. Zodra u met uw motorvoertuig op de openbare weg bent, verplicht de wet dat u een BA-verzekering hebt. Zelfs als u er vrijwel nooit mee rijdt. Bijvoorbeeld als u maar drie keer per jaar met uw quad erop uittrekt.

Om te vermijden dat u bij een ongeval in fout zelf voor alle kosten opdraait, bevelen we u sterk aan om uw BA aan te vullen met facultatieve verzekeringen zoals:

 • de Omniumverzekering die de schade aan uw voertuig dekt.
 • de Bestuurdersverzekering die uw lichamelijke schade verzekert
 • de Rechtsbijstandsverzekering die u bij betwisting van de herstellingskosten helpt om een vergoeding te krijgen.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid:

Deze is verplicht voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten zoals de jacht.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Bepaalde beroepen zoals dokters, architecten, reisorganisatoren of boekhouders moeten een specifieke verzekering afsluiten voor hun beroepsaansprakelijkheid. Bovendien is een werkgever verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen werkongevallen of op de weg naar en van het werk.

Ook bepaalde openbare gelegenheden hebben de wettelijke verplichting zich te verzekeren tegen brand en ontploffingsgevaar. Denk daarbij aan hotels of nachtclubs.

Verplichte contractuele verzekeringen

Brandverzekering voor huurders

Huurt u? De huisbaas mag in zijn huurcontract verplichten dat u een brandverzekering afsluit. Deze dekt uw verantwoordelijkheid bij schade aan de huurwoning en/of de inhoud. Zelfs als deze verzekering niet overal in België verplicht is.

Wist u dit? De huurdersverzekering wordt verplicht in Wallonië.

De omnium voor uw auto

Vaak verplichten financieringsmaatschappijen deze verzekering voordat ze u een lening toekennen voor uw nieuwe wagen.

Facultatieve maar aanbevolen verzekeringen

Ze zijn niet verplicht, wél van harte aanbevolen. Het leven zit immers vol verrassingen, nietwaar?

Enkele voorbeelden:

 • De Familiale verzekering dekt de schade die u, uw kinderen of huisdieren veroorzaken aan iemand die niet tot uw gezin behoort.
 • De Assistance-verzekering zorgt voor bijstand bij autopech in geografisch Europa of bij ziekte en een ongeval in het buitenland.
 • De Woningverzekering beschermt u als u eigenaar van een gebouw en/of uw inboedel.
 • De verzekering voor uw fietsen en andere voortbewegingstoestellen dekt uw (elektrische) fietsen, steps, hoverboards, enz., onder andere tegen diefstal.
 • De Reisannuleringsverzekering vergoedt u als u door bepaalde omstandigheden uw reis moet afzeggen.
 • De verzekering Digital Omnium dekt al uw gsm’s, smartphones, tablets en laptops.
 • De Hospitalisatieverzekering vergoedt de medische en paramedische kosten van uw ziekenhuisopname.
 • De Sportverzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en medische kosten die voortvloeien uit de beoefening van uw sport.

In elk geval bepaalt u zélf hoe zeker u wilt zijn. Evalueer dus goed de risico’s en financiële gevolgen als u het nut van een verzekering beoordeelt. En denk bij uzelf: het is beter om een verzekering te nemen dan om levenslang te betalen voor een spijtig ongeval.

 

Bron: Ethias